Sviđa li Vam se novi dizajn?


Sviđa li Vam se novi dizajn?
Da
94  83.2%
Ne
19  16.8%

Broj odgovora  :  113
Prvi odgovor  :  Srijeda, 12 Septembar 2012 12:50
Zadnji odgovor  :  Petak, 14 Septembar 2018 06:38